Myndigheten för yrkeshögskolan har valt att prioritera andra utbildningsområdenän handel under de senaste åren. Detta innebär att våra populära Yrkeshögskoleutbildningar inte kommer att ha något intag. Dessa planeras istället att genomföras när myndigheten åter prioroiterar utbildningar inom handel. Vi har dock alternativa utbildningar för den som vill komma igång och förbereda sig för ett lyft i karriären.