Välkommen till vår Visual Merchandiser/ Butiksledarutbildning, inriktning butik!

Kursstart den 20 augusti 2019

Kursen genomförs som distansutbildning. Du varvar eget arbete – inläsning av kurslitteratur, arbete med inlämningsuppgifter samt egen reflektion – med fem träffar i Leksand. Vid träffarna får du arbeta praktiskt, inspireras av kunniga föreläsare, utbyta erfarenheter med de andra i gruppen och inte minst ett kontaktnät i branschen!

Studietakten är 50%, vilket innebär att du kan kombinera utbildningen med arbete. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel genom CSN. Du betalar själv för resor, boende, mat och studiematerial.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker via den här länken!