edistans605x177

Program och kursutbud

Lärare, ingenjör eller sjuksköterska? Utbudet av distansutbildningar på eftergymnasial nivå har exploderat under de sista åren. Du kan idag läsa ett hundratal olika hela program och över 3000 fristående kurser. Här nedan hittar du ett urval av de kurser och program som finns på några universitet och högskolor. Har du några speciella funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Program
Högskolan Dalarna
Mittuniversitetet
Högskolan i Gävle
Luleå Tekniska Universitet
Karlstad Universitet
Linnéuniversitetet

Kurser
Högskolan Dalarna
Mittuniversitetet
Luleå Tekniska Universitet
Karlstad Universitet
Örebro Universitet
Linnéuniversitetet

Mer information
Kontakt
Program och kurser
Tentamen på distans