tenta605x177

Tentamen på distans

Du är välkommen med en förfrågan om att skriva din tentamen hos oss, oavsett om du läser på distans eller inte. Vi tar ut en administrativ avgift på 50 kronor/student och tentamen om du är skriven i Leksands kommun och 100 kronor om du är skriven i någon av grannkommunerna Rättvik eller Gagnef. Vid tentamen ska du visa upp legitimation.

 

Så här gör du för att göra en tentamensförfrågan:

  1. Kontrollera med ansvarig lärare att du får skriva tentamen på annan ort.
  2. Skicka in tentamensförfrågan till oss, minst 2 veckor innan tentamenstillfället.
  3. Du får en bekräftelse från oss inom 3 arbetsdagar. Du meddelar då lärosätet att du kan skriva hos e-distans och lämnar kontaktuppgifter till ansvarig lärare/tentamenssamordnare.
  4. Lärosätet skickar tentamen till oss.

Om du av någon anledning inte kan närvara vid tentamenstillfället, måste du meddela oss snarast möjligt.