Tentamensregler

  • Kom i god tid
  • Ytterkläder hängs på anvisad plats
  • Innan tentamen startar ska du visa legitimation och betala administrationsavgiften
  • Vänta utanför salen tills vakten släpper in dig
  • STÄNG AV mobiltelefonen
  • Väskor läggs på anvisad plats
  • Du placeras i salen enligt anvisning från vakten
  • Rökpaus är inte tillåten
  • Toalettbesök noteras på en lista hos vakten
  • Då olika lärosäten har olika tider får tentamen lämnas in tidigast efter en timme, om inte annat anges
Mer information
Kontakt
Program och kurser
Tentamen på distans